ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[e]]''''''แลเลเล้ฯปริยัติริยัติวีวีส่วนส่วนพิสิธิ์จริญส่นภภเภภเภภภภภภภภล้ฯจกสิยัติศ์จัทร์ได้รับต่ตั้ป็นที่2337,,,ถุนื่ว่บสิ[][[ยีด]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[นูดห์]][[]]เภเภเภภภอำเภออำเภอเภเภเภภ<ref></> !อำเภอ[[วิทย์]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]<b/>1617715679
|-
 
|-o-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!|โรงเรียน !!|ตำบล !!|อำเภอ !!|ระดับชั้น
|-
| โรงเรียน || ||{{อำ|เมืองภูเก็ต}}||
| โรงเรียน || ||{{อำ|เมือง}}||
|-
| || ||{{อำ|เมือง}}||
|-
| || ||{{}}||
|-
| || ||{{}}||
|}-->
| || ||{{}}||{{}}
|-
| || ||{{}}||{{}}
|-
| || ||{{}}||{{}}
|-
| || ||{{}}||{{}}
|}
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,722

การแก้ไข