ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิภพ อะสีติรัตน์"

{{เกิดปี|2483}}
{{มีชีวิต}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชากรไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคความหวังใหม่]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกวุฒิสภาไทยแบบแต่งตั้ง]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชากรไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคความหวังใหม่]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
20,936

การแก้ไข