ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง"

picked wrong link
(linkfix)
(picked wrong link)
 
* เขาชัยสน
** [[เทศบาลตำบลเขาชัยสน|เขาชัยสน]]
** [[เทศบาลตำบลโคกม่วง (อำเภอคลองหอยโข่งเขาชัยสน)|โคกม่วง]]
** [[เทศบาลตำบลจองถนน|จองถนน]]
* ควนขนุน
6,338

การแก้ไข