ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[e]]''''''เกล้าฯราชาชาแลเลเล้ฯปริยัติกวีปริยัติกวีกวีริยัติวีวีส่วนส่วนพิธิอนุสิธิ์เจริญส่นภภภเภเภภเภภภภภภภภภว่างเกล้าฯนื่จากสิยัติศ์จัทร์ได้รับแต่ตั้งป็นษจ้าณจังหนที่303มิถุนื่งสละ-ว่าง-บกพิสิธิ์จริญส่นภภเภภเภภภภภภภภล้ฯจกสิยัติศ์จัทร์ได้รับต่ตั้ป็นที่2337,,,ถุนื่ว่บสิ[][[คยีดายีด]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[นูฮูดาห์นูดห์]][[]]เภเภอเภอเภอเภอเภอเภอเภอเภอเภอเภเภเภภภอำเภออำเภออำเภอ[[วิทย์]][[]][[]][[]]{{อำ|เมือง}}{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]<b/>
 
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
| โรงเรียน || ||{{อำ|เมือง}}||
|-
| || ||{{อำ|เมือง}}||
|
|-
| || ||{{}}||
|
|-
| || ||{{}}||
|
|-
| || ||{{}}||
|
|-
| || ||{{}}||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}-->
 
2,681

การแก้ไข