ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะภาค"

เพิ่มขึ้น 807 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
 
=== การรวมเขตภาคในคณะธรรมยุต ===
ในคณะธรรมยุตกำหนดให้เขตภาคบางเขตอยู่ใต้การปกครองของเจ้าคณะภาครูปเดียวกัน ดังนี้<ref>{{cite web|url=http://mahathera.onab.go.th/files/mati_doc/c_01200164_1%20แบ่งเขตปกครองระดับภาคของคณะธรรมยุต.pdf|title=มติมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่อง ขออนุมัติแบ่งเขตการปกครองระดับภาคของคณะธรรมยุต|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|publication-date=26 มกราคม 2564|access-date=28 มกราคม 2564}}</ref>
{| class="wikitable"
|-
! ลำดับที่ !! ภาคที่มีเจ้าคณะภาครูปเดียวกัน !! จำนวนจังหวัดในเขตปกครอง
! ลำดับที่
! ภาคที่มีเจ้าคณะภาครูปเดียวกัน
! จำนวนจังหวัดในเขตปกครอง
|-
| 1 || '''ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาค 12, ภาค 13''' || 139 จังหวัด 24 เขต/อำเภอ 50 แขวง/ตำบล
|-
| 2 || '''ภาค 4, ภาค 5, ภาค 6, ภาค 7''' || 5 จังหวัด 21 อำเภอ 69 ตำบล
|-
| 3 || '''ภาค 86, ภาค 7''' || 54 จังหวัด 48 อำเภอ 206 ตำบล
|-
| 4 || '''ภาค 98''' || 45 จังหวัด 3848 อำเภอ 150206 ตำบล
|-
| 5 || '''ภาค 109''' || 64 จังหวัด 2838 อำเภอ 106150 ตำบล
|-
| 6 || '''ภาค 1110''' || 46 จังหวัด 2028 อำเภอ 78106 ตำบล
|-
| 7 || '''ภาค 14, ภาค 1511''' || 64 จังหวัด 820 อำเภอ 1878 ตำบล
|-
| 8 || '''ภาค 1612, ภาค 17, ภาค 1813''' || 7 จังหวัด 22 อำเภอ 34 ตำบล
|-
| 9 || '''ภาค 14, ภาค 15''' || 6 จังหวัด 8 อำเภอ 18 ตำบล
|-
| 10 || '''ภาค 16''' || 3 จังหวัด อำเภอ ตำบล
|-
| 11 || '''ภาค 17, ภาค 18''' || 4 จังหวัด 22 อำเภอ 34 ตำบล
|}
 
2,678

การแก้ไข