ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าบีทีเอส"

* วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.16 น. ระบบควบคุมการเดินรถขัดข้องทั้งระบบ ทำให้ขบวนรถไฟฟ้าไม่สามารถให้บริการได้ทุกสถานี และต้องหยุดจอดที่สถานีเป็นเวลา 20 นาที ก่อนแก้ไขเหตุขัดข้องและเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 11.35 น.
 
===ผลกระทบจากการระบาดของ [[ไวรัสโคโรน่าไวรัสนา]] 2019 ===
* วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 รถไฟฟ้าบีทีเอส ประกาศปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 21.30 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายในสายสุขุมวิทจะออกจากสถานีปลายทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21.36 น. และสถานีปลายทางเคหะฯ 21.39 น. และในสายสีลมจะออกจากสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ 21.40 น. และสถานีปลายทางบางหว้า 21.35 น. อนึ่งสถานีจะปิดให้บริการ ไม่รับผู้โดยสารเพิ่มในเวลา 21.30 น. ทุกสถานี
* วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รถไฟฟ้าบีทีเอส ประกาศปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 22.30 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2,414

การแก้ไข