ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดนครนายก"

* [[วัดพราหมณี]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลสาริกา|ตำบลบ้านใหญ่]] [[อำเภอเมืองนครนายก]]
 
== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในจังหวัดนครนายก ==
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านนา ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง]] [[ตำบลเขาเพิ่ม]]
* [[วัดเขาส่องกล้อง]] ตำบลเขาเพิ่ม
* [[วัดวิหารขาวเจติยาราม]] ตำบลอาษา
* [[วัดสะพาน]] ตำบลอาษา
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอปากพลี ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเกาะโพธิ์]] [[ตำบลเกาะโพธิ์]]
* [[วัดจินดาราม]] ตำบลเกาะโพธิ์
* [[วัดศรีมงคล]] ตำบลหนองแสง
* [[วัดหนองหัวลิงใน]] ตำบลหนองแสง
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่าศรีถาวรนิมิต]] ตำบลหนองแสง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครนายก ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดกุดตะเคียน]] [[ตำบลเขาพระ]]
* [[วัดเกาะกระชาย]] ตำบลเขาพระ
* [[วัดหุบเมย]] ตำบลหินตั้ง
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดคลองโพธิ์]] [[ตำบลดงละคร]]
* [[วัดวังกระโจม]] [[ตำบลท่าช้าง]]
* [[วัดตำหนัก]] [[ตำบลสาริกา]]
* [[วัดถ้ำสาริกา]] ตำบลสาริกา
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอองครักษ์ ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดคลอง 14]] [[ตำบลคลองใหญ่]]
* [[วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม]] [[ตำบลชุมพล]]
* [[วัดสว่างอารมณ์]] ตำบลองครักษ์
* [[วัดอำภาศิริวงศ์]] ตำบลองครักษ์
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดบางปลากด]] [[ตำบลบางปลากด]]
== ดูเพิ่ม ==
258

การแก้ไข