ไอซ์ เพ็ญกวิน หวังนิเวศน์กุล

เข้าร่วมเมื่อ 5 ตุลาคม 2563
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
== ประวัติ==
เพ็ญกวิน หวังนิเวศน์กุล เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 เป็นบุตรคนที่2 มีพี่สาว 1 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากInterkids bilingual school และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต]] จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1
 
 
 
=== มิวสิกวีดีโอ ===
* ยอม-[[41 (Forty One)]]
 
== แฟนมีตติ้ง ==