ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

| แม่ปลื้ม || สุดารัตน์ เดชากุล
|-
| เพื่อนคุณลานขันเงิน || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]]
|-
| อรทัย || [[รุ้งทอง ร่วมทอง]]
| โกเมน || เฉลิมพร เกิดสกุล
|-
| คุณพระทัศน์ || [[แรม วรธรรม]]
|-
| นังชั้น || แน่งน้อย แสงสุวิมล
ผู้ใช้นิรนาม