ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''''ภายหลังการทิวงคต'''''
* สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468)
*สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน) <ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3301.PDF</ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ===
834

การแก้ไข