ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย"

| align="center" width="15%"| [[จังหวัดปทุมธานี]]
| width="35%"| ควบรวมเข้ากับ[[วิทยาลัยรัตนบัณฑิต]] ขึ้นเป็น[[มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต]] ในปัจจุบัน
|}
 
== โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ==
<!-- เรียงลำดับตามอักษร -->
{| class="wikitable"
|-
! colspan = "4" | โครงการจัดตั้งสถาบัน[[อุดมศึกษา]]
|-
! ลำดับ
! สถาบันอุดมศึกษา
! สถานที่ตั้ง <br /> (วิทยาเขตหลัก)
! หมายเหตุ
|-
| align="center" width="3%"| 1
| width="35%"| มหาวิทยาลัยชุมพร
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดชุมพร]]
| width="50%"| โครงการจัดตั้ง '''มหาวิทยาลัยชุมพร''' โดยการควบรวม[[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์]]และ[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร]]
|-
| align="center" width="3%"| 2
| width="35%"| มหาวิทยาลัยตากสิน
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดตาก]]
| width="50%"| โครงการยกฐานะ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก]] ขึ้นเป็น '''มหาวิทยาลัยตากสิน'''
|-
| align="center" width="3%"| 3
| width="35%"| มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดขอนแก่น]]
| width="50%"| โครงการยกฐานะ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น]] ขึ้นเป็น '''มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน'''<ref>[https://www.kkc.rmuti.ac.th/2015/?p=11367 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่นจัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น], มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น</ref>
|-
| align="center" width="3%"| 4
| width="35%"| มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดตาก]]
| width="50%"| โครงการของ[[เทศบาลนครแม่สอด]] [[จังหวัดตาก]] เพื่อรองรับ[[เศรษฐกิจไทย#เขตเศรษฐกิจพิเศษ|เขตเศรษฐกิจพิเศษ]]<ref>[http://www.posttoday.com/biz/aec/news/396942 แม่สอดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ], โพสต์ทูเดย์ ข่าวประชาคมอาเซียน</ref>
|-
| align="center" width="3%"| 5
| width="35%"| มหาวิทยาลัยน่าน
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดน่าน]]
| width="50%"| โครงการจัดตั้ง '''มหาวิทยาลัยน่าน''' โดยการควบรวม[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน]]และ[[วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]]
|-
| align="center" width="3%"| 6
| width="35%"| มหาวิทยาลัยพ่อหลวง หรือมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]
| width="50%"| โครงการจัดตั้ง '''มหาวิทยาลัยพ่อหลวง''' เพื่อเป็นสถาบัน[[อุดมศึกษา]]ประจำ[[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]<ref>[http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000107146 ม็อบชาวประจวบฯ หนุนสร้าง "มหาวิทยาลัยพ่อหลวง" ในพื้นที่ตำบลบ่อนอก], Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์</ref>
|-
| align="center" width="3%"| 7
| width="35%"| มหาวิทยาลัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดบุรีรัมย์]]
| width="50%"| โครงการจัดตั้งเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์และการพยาบาลในบุรีรัมย์<ref>[https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1435135335 หอการค้าบุรีรัมย์ดัน4โปรเจ็กต์(2)เสริมแกร่งเศรษฐกิจเมืองสองปราสาท], ประชาชาติธุรกิจออนไลน์</ref>
|-
| align="center" width="3%"| 8
| width="35%"| มหาวิทยาลัยแพร่
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดแพร่]]
| width="50%"| โครงการจัดตั้ง '''มหาวิทยาลัยแพร่''' โดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่
|-
| align="center" width="3%"| 9
| width="35%"| มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดมุกดาหาร]]
| width="50%"| โครงการยกฐานะ[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร]] เป็น '''มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ'''<ref>[http://ubumukajmanoon.blogspot.com/2010/09/blog-post_03.html โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ], Manoonpong Srivirat, Mukdahan Campus</ref>
|-
| align="center" width="3%"| 10
| width="35%"| มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]]
| width="50%"| โครงการยกฐานะ[[วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] ขึ้นเป็น '''มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน'''
|-
| align="center" width="3%"| 11
| width="35%"| มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
| width="50%"| โครงการจัดตั้ง '''มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี''' โดยการควบรวม[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี]]และ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]]
|-
| align="center" width="3%"| 12
| width="35%"| มหาวิทยาลัยสุรินทร์
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดสุรินทร์]]
| width="50%"| โครงการจัดตั้ง '''มหาวิทยาลัยสุรินทร์''' โดยการควบรวม[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]]และ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์]]
|-
| align="center" width="3%"| 13
| width="35%"| มหาวิทยาลัยหนองคาย
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดหนองคาย]]
| width="50%"| โครงการยกฐานะ[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]] ขึ้นเป็น '''มหาวิทยาลัยหนองคาย'''<ref>[http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000040434 "พงศ์เทพ" รับเรื่องขอยกฐานะ มหาวิทยาลัยหนองคาย], Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์</ref>
|-
| align="center" width="3%"| 14
| width="35%"| มหาวิทยาลัยอันดามัน
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดกระบี่]]
| width="50%"| มีแนวคิดที่จะรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ได้แก่ [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่]]และ[[สถาบันการพลศึกษา|สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่]] เพื่อจะจัดตั้งขึ้นเป็น '''มหาวิทยาลัยอันดามัน'''
|-
| align="center" width="3%"| 15
| width="35%"| มหาวิทยาลัยอุดรธานี
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดอุดรธานี]]
| width="50%"| เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภาคอีสานตอนบน โดยการยกฐานะ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี]] ขึ้นเป็น '''มหาวิทยาลัยอุดรธานี''' ในอนาคต<ref>[http://thaisaeree.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1813:ผลักดันโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี&catid=3:news ผลักดันโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี], ไทยเสรี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานตอนบน ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ยโสธร</ref>
|-
| align="center" width="3%"| 16
| width="35%"| วิทยาลัยมหานครขอนแก่น
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดขอนแก่น]]
| width="50%"| เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นมาใหม่<ref>[http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/resolution/2561/news2-61.pdf 9.เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยมหานครขอนแก่น], สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์2561</ref>
|-
|}
 
5,962

การแก้ไข