ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:ES Geqias"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
ง07)
 
== สรุปสาเหตุการบล็อก ==
 
สวัสดีครับ นี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาเตือนคุณอีกครั้ง หลังจากที่ผมได้ทําการ[[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/อภิปรายเรื่องผู้ใช้:ES Geqias|เปิดอภิปรายพฤติกรรมของคุณ]] โดยในวันนี้ผมได้สังเกตเห็นว่าคุณได้อุทธรณ์การบล็อกหลังจากผ่านไปได้เพียงวันเดียว และผมได้อ่านเหตุผลจาก[[คุยกับผู้ใช้:ES Geqias#บล็อก|การเสวนาข้างบน]]แล้ว มีความเห็นว่าคุณยังไม่เข้าใจสาเหตุที่ตนเองถูกบล็อกมิให้แก้ไขบางส่วนของวิกิพีเดีย จึงขอนุญาตชี้แจงสาเหตุที่ผู้ดูแลระบบตัดสินใจใช้มาตรการดังกล่าว (หมายเหตุ: ผมเป็นผู้ใช้ธรรมดา ไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะผู้ดูแลแต่อย่างใด) ซึ่งจําแนกออกเป็นสองส่วน
 
1. การแก้ไขซึ่งสร้างความรบกวน (Disruptive editing) แบ่งย่อยได้เป็น
:*ดําเนินการสร้างหรือแปลบทความคุณภาพตํ่า กล่าวคือคุณไม่มีความรู้มากเพียงพอในภาษาต่างประเทศ (กรณีนี้คือภาษาอังกฤษ) และตัดสินใจใช้โปรแกรมแปลภาษา (ซึ่งมีผู้ใช้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นกูเกิ้ลทรานสเลตตาม [[พิเศษ:Diff/9192726|การเสวนานี้]]) วิกิพีเดียและโครงการพี่น้อง'''ไม่ได้ห้ามใช้''' เครื่องแปลภาษาในการสร้างหรือพัฒนาโครงการ แต่กระนั้นพวกเราก็หวังว่าผู้ใช้จะ'''ตรวจทาน''' ก่อนจะนําข้อความที่แปลแล้วเข้าสู่โครงการ '''นี้เป็นหนึ่งในสองสาเหตุหลักที่คุณถูกบล็อกครับ''' เพราะคุณนําข้อความไปแปลแล้วไม่ตรวจทานบริบทคําแปล ซึ่งสร้างภาระให้อาสาสมัครท่านอื่นต้องมาตามแปลใหม่หรือเก็บกวาดข้อความของคุณ
 
:*อีกประการหนึ่งคือคุณสร้างบทความใหม่ที่มีเนื้อหา '''สั้นเกินไป''' ครับ การสร้างบทความใหม่ขอให้สร้างจนเสร็จสมบูรณ์จะดีที่สุด หากทําไม่ได้ และพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาของบทความนั้นมีข้อมูลเบื้องต้นเพียงพอ จึงค่อยสร้างเป็นโครงครับ '''นี้เป็นสาเหตุที่สองที่คุณถูกบล็อกครับ'''
 
2. พฤติกรรมส่วนตัวของคุณ เป็นปัจจัยรองลงมา
 
คุณมีพฤติกรรมที่ขาดทั้งวุฒิภาวะและมารยาท โดยเฉพาะในหน้าสนทนา ซึ่งคุณใช้คําอุทานที่หยาบคาย ละเลยคําเตือนของผู้ใช้ท่านอื่น และอาจจงใจกลบเลื่อนหลักฐานระหว่างที่มีการอภิปรายเพื่อพิจารณาพฤติกรรมผู้ใช้ของคุณ
 
'''ดังนั้น ผม รวมไปถึงผู้ใช้ท่านอื่น ๆ จึงอยากให้คุณแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้เสีย'''
รวมถึงพัฒนาทักษะของคุณในด้านภาษา เพื่อแบ่งเบาภาระของอาสาสมัครท่านอื่นด้วย
 
--[[ผู้ใช้:ชาวไทย|ชาวไทย]] ([[คุยกับผู้ใช้:ชาวไทย|คุย]]) 23:08, 4 มกราคม 2564 (+07)
 
== โทษตนเอง ==
5,531

การแก้ไข