ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดจอมสุดาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วัดจอมสุดาราม''' เป็น[[วัดราษฎร์]]สังกัดคณะสงฆ์ฝ่าย[[มหานิกาย]] ตั้งอยู่ใน[[แขวงถนนนครไชยศรี]] [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
วัดจอมสุดารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 โดยเจ้าจอมมารดาพระสนมเอก ในเป็นอดีตตำหนักของ[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี]] มีนามว่า "วัดจอมสุดาราม" แต่ชาวบ้านนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า '''วัดไพรงาม''' ได้รับพระราชทาน[[วิสุงคามสีมา]]เมื่อ พ.ศ. 2404<ref>กรมศาสนา. ''ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2''</ref><ref>กรมศิลปากร. ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์. ''รายงานการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถาน'', พ.ศ. 2539.</ref> ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่ประกาศลงทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2539<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=113|issue=พิเศษ 50 ง|pages=1|title=ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน|URL=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/050/1.PDF|date=13 กันยายน 2539|language=}}</ref>
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วยพระ[[อุโบสถ]] มีลักษณะเป็นทางศิลปะสถาปัตยกรรมอาคารก่ออิฐถือปูน มีลวดลายปูนปั้นประดับที่บริเวณ[[หน้าบัน]]ของประตูทางเข้าที่ผนัง และเพดาน ภายในพระอุโบสถมีภาพ[[จิตรกรรมฝาผนัง]] ภายนอกพระอุโบสถ มีใบเสมาคู่ [[เจดีย์]][[ย่อมุม]]ไม้สิบสองและตุ๊กตาสิงห์ของจีนทำด้วยหิน อยู่เป็นระยะ ๆ ล้อมรอบด้วย[[กำแพงแก้ว]] นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปศิลาสมัยสุโขทัย เรียกกันโดยทั่วไปว่า ''หลวงพ่อโพธิ์'' อาคารเสนาสนะอื่น ๆ ได้แก่ วิหาร รอยพระพุทธบาท หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ<ref>{{cite web|url=http://gis.finearts.go.th/fineart/|title=วัดจอมสุดาราม|publisher=ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม}}</ref>