ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทนาคพันธ์"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้
(หน้าใหม่: ปราสาทนาคพัน เป็นปราสาทที่สร้างโดยมีบ่อน้ำล้อมรอบภ4บ่อ ตามท...)
 
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
{{เก็บกวาด}}
ปราสาทนาคพัน เป็นปราสาทที่สร้างโดยมีบ่อน้ำล้อมรอบภ4บ่อ ตามทิศ
และอีก 1 บ่อใหญ่ตรงกลาง จัดสร้างตามคติความเชื่อของพลังอำนาจ
14,393

การแก้ไข