ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==พระประวัติ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล ประสูติเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2430<ref name="ราชสกุลวงศ์">{{cite book | author = กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | title = ราชสกุลวงศ์ | url = http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf | publisher = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | location = กรุงเทพฯ | year = 2554 | page =}}</ref> เป็นพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาวง ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาวง]] พระองค์ทรงได้รับพระราชทานพระนามและสมโภชน์เดือนในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2430 โดยในเวลาเช้าได้ทรงเลี้ยงพระ และทรงเครื่องไว้พระเกษา เวลาเย็นทรงตั้งบายศรีทองเงินสมโภชตามธรรมเนียม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระนามว่า ''พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาลย์วมาล''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 4|issue=|pages=หน้า 231|title=สมโภชเดือนพระเจ้าลูกเธอ [พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาลย์]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/029/231.PDF|date=31 ตุลาคม 2430|accessdate=25 มิถุนายน 2562|language=ไทย}}</ref>
 
[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร]]ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวันของพระองค์ว่า<ref>[http://valuablebook.tkpark.or.th/image/DIARY/vc.html จดหมายเหตุรายวัน ในสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ] สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560</ref>
 
"...วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐... ค่ำเราได้เชิญหีบพระมหาสังข์ตามเสด็จลงไปสมโภชน์เดือนลูกแม่วงษ์ วงประทานพระนามว่าพระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาลย์วมาล เสด็จขึ้น เรากลับมาเรือน..."
 
ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2433 พระองค์เริ่มประชวร เดิมคณะแพทย์หลวงวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัด ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นโรคซาง มีพระอาการซึมและหอบ จนกระทั่งวันที่ 16 เมษายน ประชวรหนักและมีพระอาการอ่อนเพลีย จนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2433 พระชันษา 3 ปี เวลาบ่าย 4 โมง พระบรมวงศานุวงศ์ได้ไปสรงน้ำพระศพ เจ้าพนักงานทรงเครื่อง เชิญลงในพระลอง แห่ออกมาทางประตูพรหมศรีสวัสดิ เชิญไปประดิษฐาน ณ หอธรรมสังเวช พระศพทรงกระโกศมณฑป [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์]]เสด็จทอดผ้าไตร 30 ไตร ผ้าขาว 60 พับ [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า|หม่อมเจ้าพระพิริยสถาพรพรต]] และพระราชาคณะสดัปกรณ์ตามธรรมเนียม<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 4|issue=|pages=หน้า 41|title=ข่าวสิ้นพระชนม์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/004/41.PDF|date=27 เมษายน 2433|accessdate=25 มิถุนายน 2562|language=ไทย}}</ref> วันที่ 5 มิถุนายน [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์]]เสด็จไปในการพระราชกุศล 50 วัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 7|issue=|pages=หน้า 115|title=การพระราชกุศล บรรจบ ๕๐ วัน ตั้งแต่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลสิ้นพระชนม์ ล่วงมา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/011/105.PDF|date=15 มิถุนายน 2433|accessdate=25 มิถุนายน 2562|language=ไทย}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม