ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุสาห์ ชัยนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name honorific-prefix = [[พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม]]
| name = อุสาห์ ชัยนาม
| image = อุสาห์ ชัยนาม.jpg
| honorific-suffix = <br>[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|ม.ว.ม.]], [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก|ป.ช.]], [[ทุติยจุลจอมเกล้า|ท.จ.]]
| imagesize = 200px
| order = [[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม]]
| primeminister = [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
ผู้ใช้นิรนาม