ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลื่อน พงษ์โสภณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name honorific-prefix= [[นาวาอากาศเอก<br/>เลื่อน พงษ์โสภณ]]
| name = เลื่อน พงษ์โสภณ
| image = เลื่อน พงษ์โสภณ.jpg
| honorific-suffix= <br>[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก|ม.ป.ช.]], [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|ม.ว.ม.]], [[ทุติยจุลจอมเกล้า|ท.จ.]]
| imagesize = 200px
| order = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม]]
| primeminister = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล แปลก พิบูลสงคราม]]
ผู้ใช้นิรนาม