ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟอง สิทธิธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| name = ฟอง สิทธิธรรม
| image = ฟอง สิทธิธรรม.jpg
| honorific-suffix = <br>[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|ต.ม.]]
| imagesize = 180px
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[รายนามรัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง|รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง]]
ผู้ใช้นิรนาม