ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลียง ไชยกาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| name = เลียง ไชยกาล
| image = เลียง ไชยกาล.jpg
| honorific-suffix = <br>[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|ป.ม.]], [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก|ท.ช.]]
| imagesize = 200px
| order = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย]]
| term_start = [[พ.ศ. 2492]]
| term_end = [[พ.ศ. 2494]]
| predecessor = [[สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ]]
| successor = [[มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์]]
| birth_date = [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. {{วันเกิด|2445]]|11|26}}
| birth_place =
| death_date = {{วันตายและอายุ|2529|5|2|2445|11|26}}
| death_date =[[2 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]] (84 ปี)
| death_place =
| party = [[พรรคประชาชน|ประชาชน]]
| footnotes =
}}
'''นาย เลียง ไชยกาล''' นักการเมืองไทย อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]] อดีต[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย]]และอดีตหัวหน้า[[พรรคประชาชน]] เป็น[[ผู้แทนราษฎร]]ประเภทที่ 1 ของ[[จังหวัดอุบลราชธานี]]<ref>[http://www.oknation.net/blog/canthai/2007/12/21/entry-2 การเมืองจังหวัดอุบลราชธานี- นักการเมืองดี ศรีอุบล ]</ref><ref>อาร์วายทีไนน์,[http://www.ryt9.com/s/refg/186966 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก] </ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/2625.PDF ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/112/3065.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒]</ref>
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม