ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประจวบ บุนนาค"

(ประจวบเป็นพี่ชายของบรรจบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ประจวบ บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2464 ใน[[ตระกูลบุนนาค]] เป็นบุตรของพระยาสุริยานุวัตรศรีธรรมศกราช (เกิดปิ๋ว บุนนาค) กับคุณหญิงลิ้นจี่เจียน ศรีธรรมศกราช เป็นพี่ชายของพลเอก[[บรรจบ บุนนาค]]
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม