ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* [[วัดกลาง]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลกาฬสินธุ์]] [[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์]]
 
== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ==
 
=== วัดราษฏร์ในอำเภอกมลาไสย ===
=== วัดราษฎร์ในอำเภอกมลาไสย ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดข้าวหลาม]] [[ตำบลกมลาไสย]]
* [[วัดชัยมงคล]] ตำบลกมลาไสย
* [[วัดศิริสว่าง]] ตำบลหลักเมือง
* [[วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัย]] ตำบลหลักเมือง
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดดอนยางจันทาราม]] [[ตำบลกมลาไสย]]
* [[วัดดอนยุง]] ตำบลกมลาไสย
* [[วัดศรีสว่างไพบูลย์]] [[ตำบลโพนงาม]]
* [[วัดแพงศรีเมือง]] [[ตำบลหลักเมือง]]
 
=== วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอฆ้องชัย ===
=== วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอฆ้องชัย ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดโพธิ์ศรี]] [[ตำบลโคกสะอาด]]
* [[วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย]] ตำบลโคกสะอาด
* [[วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม]] ตำบลเหล่ากลาง
* [[วัดหัวนาคำ]] ตำบลเหล่ากลาง
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดโพธิ์ศรีหนองบัว]] [[ตำบลโคกสะอาด]]
* [[วัดหัวบึง]] [[ตำบลฆ้องชัยพัฒนา]]
* [[วัดสุวรรณหงษ์ทองหนองคู]] ตำบลโนนศิลาเลิง
* [[วัดป่าเหล่ากลาง]] [[ตำบลเหล่ากลาง]]
 
=== วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอดอนจาน ===
=== วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอดอนจาน ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดสุวรรณคีรีวงค์]] [[ตำบลดงพยุง]]
* [[วัดบูรพาด่านแต้]] [[ตำบลดอนจาน]]
* [[วัดคำป่าว่าน]] ตำบลม่วงนา
* [[วัดอนุเขตตาราม]] ตำบลม่วงนา
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่าทองประดิษฐ์]] ตำบลดอนจาน
* [[วัดป่าสวรรค์จันทาราม]] ตำบลนาจำปา
* [[วัดป่าอัมพวัน]] ตำบลม่วงนา
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอนาคู ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดบ้านนายอ]] [[ตำบลโนนนาจาน]]
* [[วัดบ้านม่วงนาดี]] ตำบลโนนนาจาน
* [[วัดม่วงนาดี]] ตำบลโนนนาจาน
* [[วัดป่าอัมพวันบ้านหินลาด]] [[ตำบลบ่อแก้ว]]
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดปทุมรังษี]] [[ตำบลภูแล่นช้าง]]
* [[วัดคูหาผานิพพาน]] ตำบลภูแล่นช้าง
* [[วัดอุดมคงคานิมิต]] ตำบลภูแล่นช้าง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอสามชัย ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดคำสร้างเที่ยง]] [[ตำบลคำสร้างเที่ยง]]
* [[วัดศรีสง่าท่านาจาน]] ตำบลคำสร้างเที่ยง
* [[วัดสว่างศรีบุญเรือง]] ตำบลหนองช้าง
* [[วัดสะอาดชัยศรีดงตาว]] ตำบลหนองช้าง
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่าท่างาม]] ตำบลสำราญ
* [[วัดป่าศรัทธาธรรมานุสรณ์]] ตำบลหนองช้าง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอกุฉินารายณ์ ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดกกต้อง]] [[ตำบลกุดหว้า]]
* [[วัดโนนศิลา]] ตำบลกุดหว้า
* [[วัดโพธิ์ชัยศรี]] ตำบลเหล่าไฮงาม
* [[วัดสันติการาม]] ตำบลเหล่าไฮงาม
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดโนนฟองแก้ว]] [[ตำบลนาขาม]]
* [[วัดสมสะอาด]] [[ตำบลสมสะอาด]]
 
=== วัดราษฏร์ในอำเภอเขาวง ===
=== วัดราษฎร์ในอำเภอเขาวง ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดกุดปลาค้าว]] [[ตำบลกุดปลาค้าว]]
* [[วัดทรงศิลา]] ตำบลกุดปลาค้าว
* [[วัดโพนนาดี]] ตำบลหนองผือ
* [[วัดหนองผือ]] ตำบลหนองผือ
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดคูหาผานิพพาน]] [[ตำบลภูแล่นช้าง]]
* [[วัดโพนวิมาน]] ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
* [[วัดวังคำ]] ตำบลสงเปลือย
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอคำม่วง ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดดำแคน]] [[ตำบลคำสร้างเที่ยง]]
* [[วัดนาเจริญ]] ตำบลคำสร้างเที่ยง
* [[วัดโพธิ์ศรีสว่างกุดแห่]] ตำบลสำราญใต้
* [[วัดหนองยอ]] ตำบลสำราญใต้
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดภูผักหวาน]] [[ตำบลทุ่งคลอง]]
* [[วัดอรุณราษฎร์บำรุง]] [[ตำบลนาบอน]]
* [[วัดป่าสุประเสริฐ]] ตำบลเนินยาง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอท่าคันโท ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดกุงเก่า]] [[ตำบลกุงเก่า]]
* [[วัดขอนแก่น]] ตำบลกุงเก่า
* [[วัดโพธิ์ศรีสว่าง]] ตำบลยางอุ้ม
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดศิริธรรม]] [[ตำบลกุดจิก]]
* [[วัดสันติธรรม]] ตำบลกุดจิก
* [[วัดนิมิตสามัคคี]] ตำบลนาตาล
* [[วัดเขาน้อย]] [[ตำบลยางอุ้ม]]
 
=== วัดราษฏร์ในอำเภอนามน ===
=== วัดราษฎร์ในอำเภอนามน ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดศรีสะอาดนามน]] [[ตำบลนามน]]
* [[วัดสะอาดสมศรี]] ตำบลนามน
* วัดโนนหนองเบ็ญ ตำบลหนองบัว
* วัดป่าหนองบัว ตำบลหนองบัว
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดบ้านโนนเที่ยง]] ตำบลนามน
* [[วัดป่าบุญญาภรณ์ถาวรนิมิต]] ตำบลสงเปลือย
* [[วัดป่าหวังมนตรี]] ตำบลยอดแกง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดปฐมปฏิมากร]] [[ตำบลกลางหมื่น]]
* [[วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย]] ตำบลกลางหมื่น
* [[วัดสว่างอรุณ]] ตำบลเหนือ
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดพุทธปฏิมากร]] [[ตำบลกลางหมื่น]]
* [[วัดประชานิยม (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์)|วัดประชานิยม]] [[ตำบลกาฬสินธุ์]]
* [[วัดป่าไม้แดง]] ตำบลเหนือ
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอยางตลาด ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดบูรพาโคกสี]] [[ตำบลคลองขาม]]
* [[วัดสระบัวบ้านสา]] ตำบลคลองขาม
* [[วัดหนองแวงบ่อแก้ว]] ตำบลอิตื้อ
* [[วัดหนองขาม]] [[ตำบลอุ่มเม่า]]
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดจอมทอง]] [[ตำบลเขาพระนอน]]
* [[วัดพิกุลเจริญ]] ตำบลเขาพระนอน
* [[วัดสว่างอารมณ์]] ตำบลอุ่มเม่า
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอร่องคำ ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดปฐมแพงศรี]] [[ตำบลร่องคำ]]
* [[วัดร่องคำ]] ตำบลร่องคำ
* [[วัดด่านใต้]] ตำบลเหล่าอ้อย
* [[วัดสว่างเหล่าอ้อย]] ตำบลเหล่าอ้อย
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่านาเรียง]] ตำบลสามัคคี
* [[วัดป่าสันติธรรม]] ตำบลเหล่าอ้อย
* [[วัดป่าหนองคู]] ตำบลเหล่าอ้อย
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอสมเด็จ ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดพินีวัน]] [[ตำบลแซงบาดาล]]
* [[วัดโพธิ์วราราม]] ตำบลแซงบาดาล
* [[วัดเหนือหมูม่น]] ตำบลหมูม่น
* [[วัดอินทรวิหาร]] ตำบลหมูม่น
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดบรรพตสันติวัน]] [[ตำบลมหาไชย]]
* [[วัดวีรวงศาวาส]] [[ตำบลสมเด็จ]]
* [[วัดป่าศรัทธารวม]] ตำบลหนองแวง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอสหัสขันธ์ ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดโนนอุดม]] [[ตำบลนามะเขือ]]
* [[วัดบูรพาภิรมย์]] ตำบลนามะเขือ
* [[วัดนาสีนวล]] ตำบลสหัสขันธ์
* [[วัดสระปทุม]] ตำบลสหัสขันธ์
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดเวฬุวัน]] [[ตำบลนิคม]]
* [[วัดอรุณรังษีวราราม]] ตำบลนิคม
* [[วัดป่านาสีนวล]]ต.สหัสขันธ์
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอหนองกุงศรี ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดโคกเครือ]] [[ตำบลโคกเครือ]]
* [[วัดหนองโน]] ตำบลโคกเครือ
* [[วัดหนองหิน]] [[ตำบลหนองหิน]]
* [[วัดแสงทองบูรณราม]] [[ตำบลหนองใหญ่]]
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดหนองสามขา]] [[ตำบลหนองบัว]]
* [[วัดอรุณเรืองศรี]] ตำบลหนองบัว
* [[วัดหนองสวง (หนองสรวง)]] ตำบลหนองสรวง
* [[วัดเทพญาณนิมิตร]] [[ตำบลหนองใหญ่]]
 
=== วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยผึ้ง ===
=== วัดราษฎร์ในอำเภอห้วยผึ้ง ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดตลาดม่วง]] [[ตำบลคำบง]]
* [[วัดบ้านคำม่วง]] ตำบลคำบง
* [[วัดนิคมห้วยผึ้ง]] [[ตำบลนิคมห้วยผึ้ง]]
* [[วัดสว่างนภา]] ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
*[[วัดป่าบ้านผึ้ง]] ตำบลไค้นุ่น
*[[วัดป่ามุจลินท์]] ตำบลไค้นุ่น
*[[วัดป่าศรัทธาธรรม]] ตำบลหนองอีบุตร
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอห้วยเม็ก ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
==== วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดป่าเรไลนาค้อ]] [[ตำบลกุดโดน]]
* [[วัดสะอาดศิลป์หนองปะโอ]] ตำบลกุดโดน
* [[วัดศรีสะอาดห้วยมะทอ]] ตำบลหัวหิน
* [[วัดอินเขียนหนองโน]] ตำบลหัวหิน
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
==== วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่าบ้านคำใหญ่]] ตำบลคำใหญ่
* [[วัดโพธิพุทธคุณ]] ตำบลคำใหญ่
257

การแก้ไข