ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Editor-1"

Deepfriedokra ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Editor-1 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:FMM-1992: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Editor-1" เป็น "FMM-1992"
(Deepfriedokra ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Editor-1 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:FMM-1992: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Editor-1" เป็น "FMM-1992")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
(ไม่แตกต่าง)
62

การแก้ไข