ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โบสถ์คริสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Brenna2 kapliczka.jpg|thumb|220px|สักการสถานริมทางในประเทศโปแลนด์]]
 
'''โบสถ์คริสต์'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'', กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 689</ref> หมายถึง [[ศาสนสถาน]]ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมใน[[ศาสนาคริสต์]] แต่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในไทย เรียกว่า "วัด" ไม่ใช่ โบสถ์<ref>{{Cite web|title=การบรรยายเรื่อง กฎหมาย วัดคาทอลิก ไม่ใช่โบสถ์ โดย คุณปอ (18 ธ.ค.63) - YouTube|url=https://www.youtube.com/watch?v=YeUPrvMjzQ8|website=www.youtube.com}}</ref>
 
== ประเภท ==
'''[[อาสนวิหาร]]''' ({{lang-en|Cathedral}}) คือ คริสต์ศาสนสถานอันเป็นทีตั้ง “[[คาเทดรา]]” (บัลลังก์ของมุขนายก) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ใน[[การนมัสการ]]พระเจ้า (โดยเฉพาะสำหรับคริสตจักรที่มี[[การจัดระเบียบองค์การแบบอิปิสโคปัล]] เช่น [[โรมันคาทอลิก]] [[ออร์ทอดอกซ์]] [[แองกลิคัน]] และ[[ลูเทอแรน]]) ใช้เป็นศูนย์กลางของ[[มุขมณฑล]]<ref>New Standard Encyclopedia, 1992 by Standard Educational Corporation, Chicago, Illinois; page B-262c</ref>
 
=== โบสถ์วัด ===
วัด เป็นคำที่บัญญัติใช้เรียกศาสนสถานของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และอีสเทิร์น[[ออร์ทอดอกซ์]] และมีบัญญัติทั้งกรมศาสนา(ไทย) และกรมที่ดิน(ไทย) เรียกศาสนสถานของโรมันคาทอลิกว่า "วัด"
'''โบสถ์'''<ref name="รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓">กรมการศาสนา, ''รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓'', กรมการศาสนา, 2543, หน้า 195</ref><ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 183, 236</ref> เป็นคำที่ใช้เรียกคริสต์ศาสนสถานโดยรวม ๆ ทั้งหมด หรือคริสต์ศาสนสถานที่มิได้เป็นแบบใดแบบหนึ่งที่อธิบายในบทความนี้ เช่น [[โบสถ์ประจำเขตแพริช]]
:* '''Collegiate church''' ภาษาไทยเรียกว่า '''โบสถ์ดคอลเลจิเอท'''. '''โบสถ์คอลเลจิเอท''' คือโบสถ์ที่ปกครองโดยกลุ่มนักบวชที่เรียกว่าแคนัน (Canon) หรือ “Prebendary” ซึ่งมี “Dean” หรือ “Provost” เป็นประมุข การปกครองของโบสถ์แบบคอลเลจิเอทจะคล้ายคลึงกับการปกครองของมหาวิหารเพียงแต่โบสถ์คอลเลจิเอทไม่มีบาทหลวงประจำเท่านั้น
:* [[โบสถ์ประจำเขตแพริช]] หรือ '''โบสถ์ประจำท้องถิ่น''' (เมื่อเป็นคำอธิบาย). '''โบสถ์ประจำเขตแพริช''' คือโบสถ์ที่เป็นศูนย์กลางของ[[เขตแพริช]] มักจะใช้กับโบสถ์ในชนบท เช่น “Parish church of St. Mary” ก็จะเรียกเพียง “โบสถ์เซนต์แมรี”
 
=== โบสถ์ ===
'''โบสถ์'''<ref name="รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓">กรมการศาสนา, ''รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓'', กรมการศาสนา, 2543, หน้า 195</ref><ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 183, 236</ref> เป็นคำที่ใช้เรียกคริสต์ศาสนสถานโดยรวม ๆ ทั้งหมด หรือคริสต์ศาสนสถานที่มิได้เป็นแบบใดแบบหนึ่งที่อธิบายในบทความนี้ เช่น [[โบสถ์ประจำเขตแพริช]] แต่ใช้กับศาสนสถานของนิกายโรมันคาทอลิกไม่ได้ เพราะนิกายโรมันคาทอลิกมีบัญญัติศัพท์เฉพาะว่า "วัด" ดังนั้น คำว่าโบสถ์ (Church) ที่เป็นที่นิยมในไทยนั้นเกิดจากมิชันนารีของนิกายโปรเตสแตนท์ และนิกายแบ๊บติสต์ ใช้ในการตั้งศาสนสถานของตน
=== โบสถ์น้อย ===
: ''ดูบทความหลักที่ [[โบสถ์น้อย]]''
'''[[โบสถ์น้อย]]''' หรือ วัดน้อย (ทับศัพท์ "ชาเปล") คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะมีขนาดเล็กแต่บางครั้งก็ใหญ่ ที่อาจจะสร้างเป็นอิสระจากสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ใหญ่กว่าเช่น โบสถ์ใหญ่ ๆ วัง วิทยาลัย โรงพยาบาล คุก หรือสุสาน บางครั้งชาเปลที่สร้างในมหาวิหารจะสร้างเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น “ชาเปลพระแม่มารี” ที่มักจะสร้างเป็นชาเปลที่อยู่ทางตะวันออกสุดของตัวโบสถ์ หรือ “โบสถ์[[ศีลศักดิ์สิทธิ์]]” ที่ตั้งติดกับตัวโบสถ์และใช้เป็นที่เก็บ[[ไวน์]] และขนมปังที่ใช้ในพิธี[[ศีลมหาสนิท]] ถ้าชาเปลมีขนาดค่อนข้างเล็กที่สร้างเป็นคูหาภายในทางด้านข้างหรือทางด้านหลังของมหาวิหารหรือโบสถ์ก็อาจจะเรียกว่า “คูหาสวดมนต์”
:* '''Chantry chapel''' ภาษาไทยใช้ '''ชาเปลสวดมนต์''' หรือ '''ชาเปลแชนทรี''' '''ชาเปลสวดมนต์''' เป็นศาสนสถานที่ที่ผู้สร้างจะเป็นผู้มีอันจะกินหรือเป็นบาทหลวงที่อุทิศเงินให้สร้างชาเปลส่วนตัว ชาเปลชนิดนี้ที่เป็นสมบัติของผู้สร้าง การสร้างจะสร้างในตัวมหาวิหารหรือโบสถ์ใหญ่ ๆ และใช้เป็นที่ที่ให้นักบวชมาสวดมนต์ให้ผู้สร้างหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ชาเปลลักษณะนี้มักจะสร้างในขณะที่ผู้อุทิศเงินยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นห้องแคบ ๆ เล็ก ๆ ภายในบางทีจะเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์ของผู้ตาย มีประตูทางเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งเพื่อให้ผู้สวดมนต์เดินเข้าออก การสร้างก็พยายามให้ใกล้แท่นบูชาเอกที่สุดเท่าที่กำลังทรัพย์จะอำนวย “Chantry chapel” มาจากภาษาละตินว่า “Cantaria” ซึ่งแปลว่า “ใบอนุญาตให้สวดมนต์” ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า “chapellenie”
:* '''โบสถ์น้อยแม่พระ''' มักจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารหรือโบสถ์ใหญ่ ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของตัวโบสถ์และอุทิศให้[[พระนางมารีย์พรหมจารี]] และมักจะเป็นชาเปลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโบสถ์
55

การแก้ไข