ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
|-
| [[คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะการบัญชีและการจัดการ]] || [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
|-
|[http://management.mfu.ac.th/[สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|สำนักวิชาการจัดการ]] ||[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
|-
| [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล|วิทยาลัยนานาชาติ]] || [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
|-
| คณะเศรษฐศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]
|-
|[http://management.mfu.ac.th/ สำนักวิชาการจัดการ] ||[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|คณะเศรษฐศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
491

การแก้ไข