ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อกลุ่มโรงเรียนในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== ค ==
* กลุ่มโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
** [[โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา|โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๑ จังหวัดยะลา]]
** [[โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม|โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๒ จังหวัดชัยนาท]]
** [[โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี|โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๓ จังหวัดปทุมธานี]]
 
* กลุ่มโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
** [[โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา]]
5,973

การแก้ไข