ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

=== กระทรวงศึกษาธิการ ===
* โรงพยาบาลสัตว์เล็ก [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย|คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย]]
* โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
* โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย|คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย]]
* โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
=== เอกชน ===
* โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทแคร์
* โรงพยาบาลสัตว์นาโนเพ็ทเซ็นเตอร์
* โรงพยาบาลสัตว์นครศรีธรรมราช
* โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว
* โรงพยาบาลสัตว์หมอกิตติ สาขานครศรีธรรมราช
* โรงพยาบาลสัตว์สิชล
* โรงพยาบาลสัตว์เมืองตะวัน
 
== ดูเพิ่ม ==
5,962

การแก้ไข