ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทโฮลดิ้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
'''บริษัทโฮลดิ้ง''' (Holdingholding company) หมายถึง [[บริษัท]]ที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในบริษัทในประเทศหรือบริษัทในต่างประเทศ โดยต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) <ref>[http://www.set.or.th/th/products/listing/files/Holding_Company.pdf การเข้าจดทะเบียนในรูปแบบ Holding company] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref> โดยบริษัทโฮลดิ้งจะถือ[[หุ้น]]หรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) <ref>[http://dict.longdo.com/index.php?lang=en&search=Holding%20company Holding Company] LongDo Dict</ref>
 
== อ้างอิง ==
115

การแก้ไข