ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติสรทาร วัลลภภาอี ปเฏล"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8829418 โดย Chainwit.: Bhāī not Bhaiด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
28,929

การแก้ไข