ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/3"

 
| {{abbrlink|DAT|Dopamine transporter}} || 90% ณ 10 μM || ปิดกั้น || <ref name="pmid24947465" />
|- class="sortbottom"
| colspan="4" style="width: 1px;" | ค่า K<sub>i</sub> (nM) เป็นค่าที่แปรผกผันกับความสามารถในการเข้าจับกับตำแหน่งออกฤทธิ์ของเบรกซ์พิพราโซล กล่าวคือ หากมีค่าน้อย ก็จะบ่งชี้ได้ว่ายาสามารถในการเข้าจับกับตำแหน่งออกฤทธิ์นั้นได้ดี โดยข้อมูลข้างต้นได้มาจากการศึกษาในโปรตีนมนุษย์ที่ได้จาก[[การโคลน]]
|}
เบรกซ์พิพราโซลออกฤทธิ์เป็น[[ตัวทำการ]]บางส่วน (Partial agonist) ต่อ[[5-HT receptor|ตัวรับเซโรโทนิน]]ชนิด [[5-HT1A receptor|5-HT1A]] (serotonin 5-HT1A receptor) และ[[Dopamine receptor|ตัวรับโดปามีน]]ชนิด [[D2 receptor|D<sub>2</sub>]] และ [[D3 receptor|D<sub>3</sub>]] กล่าวคือ ตัวรับเป้าหมายที่ถูกเข้าจับโดยเบรกซ์พิพราโซลจะถูกปิดกั้นและกระตุ้นการแสดงออกไปพร้อมกัน โดยอัตราส่วนของการปิดกั้นต่อการกระตุ้นจะเป็นตัวชี้วัดถึงผลทางคลินิกจากการใช้ยาดังกล่าว
 
==ประวัติ==
10,164

การแก้ไข