ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาวะความเป็นชายเป็นพิษ"

 
==ผลกระทบต่อสุขภาพ==
[[American Psychological Association|สมาคมจิตแพทย์อมริกันอเมริกัน]]ได้เตือนว่า "แนวคิดความเป็นชายเป็นพิษแบบดั้งเดิม" นั้นเกี่ยวข้องกับผลทางลบตาอสุขภาพจิต{{refn|name=Salam}}{{refn|name=Fortin}} ผู้ชายที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของความเป็นชาย เช่น ความกล้าได้กล้าเสีย, [[ความรุนแรง]], ความเป็นใหญ่, การทำงานหนัก, ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์อ่อนไหว, ความปราถนาที่จะต้องชนะ และการทำตาม[[social status|สถานะทางสังคม]] มีแนวโน้มสูงที่จะมีปัญทางจิตเวช เช่น [[ความซึมเศร้า]], [[ความเครียด]], ปัญหาเกี่ยวกับ[[body image|รูปร่างภายนอก]], [[substance abuse|การใช้สารต่าง ๆ]] และความสามารถทางสังคมที่ลดต่ำลง{{refn|name=Wong et al.}}
 
==ดูเพิ่ม==
124

การแก้ไข