ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีโอที"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
== ประวัติ ==
=== องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ท.ศ.ท. ===
[[ไฟล์:Emblem of Telephone Organization of Thailand.png|197160x197160px|alt=|left]]
เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของ[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ใช้ชื่อว่ากอง[[ช่างโทรศัพท์]] โดยได้เปลี่ยนมาเป็น'''องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย''' หรือ '''ท.ศ.ท.''' (Telephone Organization of Thailand) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ในช่วงแรกรับผิดชอบเฉพาะการวาง[[ชุมสายโทรศัพท์]]ใน[[เขตนครหลวง]] แต่ในภายหลังได้ดูแล[[กิจการโทรศัพท์]]ของทั้งประเทศ โดยรับโอนความรับผิดชอบมาจาก[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]]
 
 
=== บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ===
[[ไฟล์:TOT LOGO.png‎|185150x150px|alt=|left]]
ชื่อเดิม ทศท คอร์ปอเรชั่น ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อว่า '''บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ''' (TOT Public Company Limited) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 นับว่าเพื่อให้เป็นชื่อที่ตรงกันทั้ง[[ภาษาไทย]]และ[[ภาษาอังกฤษ]] พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์เหลือเพียงเครื่องหมาย ทีโอที
 
8,456

การแก้ไข