ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลหนองบ่อ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)"

{| class="wikitable" style="float:right;"
|-
! colspan="3"|สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร <br> ตำบลแจระแมหนองบ่อ <ref name=dopa>{{cite web|author=สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php|title=สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร|date=2020|accessdate=13 October 2020}}</ref>
|-
! ปี (พ.ศ.) !! ประชากร !! ±%
10,166

การแก้ไข