ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุตรดิตถ์"

จนสมัยต้น[[กรุงรัตนโกสินทร์]] ได้มีการกวาดต้อนผู้คนและการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านช้าง ([[ลาว]]) จากทั้ง[[เมืองเวียงจันทน์]]และ[[เมืองหลวงพระบาง]] ลงมาตั้งถิ่นฐานในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมากขึ้น ได้แก่บริเวณอำเภอน้ำปาก อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคกในปัจจุบัน และได้มีชาวจีนโพ้นทะเลอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทำมาค้าขายในแถบเมืองท่ามากเป็นลำดับ จึงทำให้เมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่มีกลุ่มชนมากถึง 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข<ref name="เทว"/>
 
{| class="infobox" style="text-align:center; width:97%; margin-right:10px; font-size:90%"
{| class="wikitable" border="1"
 
2,414

การแก้ไข