ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/3"

หน้าใหม่: =เบรกซ์พิพราโซล= {{short description|A dopamine D2 receptor partial agonist and "serotonin–dopamine activity modulator"}} {{Infobox dru...
(หน้าใหม่: =เบรกซ์พิพราโซล= {{short description|A dopamine D2 receptor partial agonist and "serotonin–dopamine activity modulator"}} {{Infobox dru...)
(ไม่แตกต่าง)
10,164

การแก้ไข