ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองอุบลราชธานี"

* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลหัวเรือ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)|ตำบลหัวเรือ]]ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลหนองขอน]]ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลหนองบ่อ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)|ตำบลหนองบ่อ]]ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่น้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระโสบทั้งตำบล
10,166

การแก้ไข