ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

 
==ขนาดและที่ตั้ง==
ตำบลหนองบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) มีขนาดพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสายสำคัญ 3 สาย ได้แก่ [[แม่น้ำชี]] ทางทิศตะวันตก [[แม่น้ำมูล]] ทางทิศใต้ และ[[ลำเซบาย]]ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก<ref name=nongbo/> มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้<ref name=nongbo/>
:ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองขอน]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] และ[[ตำบลหัวดอน]] [[อำเภอเขื่องใน]]
:ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองกินเพล]] และ[[ตำบลบุ่งหวาย]] [[อำเภอวารินชำราบ]]
:ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลแจระแม]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี
:ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลชีทวน]] [[อำเภอเขื่องใน]] และ[[ตำบลหนองแวง]] [[อำเภอกันทรารมย์]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]]
==สภาพทางภูมิศาสตร์==
ตำบลหนองบ่อมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำ 3 สาย ได้แก่ [[แม่น้ำชี]] ทางทิศตะวันตก [[แม่น้ำมูล]] ทางทิศใต้ และ[[ลำเซบาย]]ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก<ref name=nongbo/>
 
==ชุมชนและประชากร==
10,164

การแก้ไข