ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเบญจมราชูทิศ"

| colspan = "9" style="background:#800080 " align="center" |<span style="color:#FFFFFF">''' กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์ '''</span>
|-
! width="20%" style="background:#FF007F; color:#FFFFFF;"| ชื่อสถาบัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/2416.PDF บัญชีอักษรย่อนามโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ที่กระทรวงธรรมการอนุญาตให้ใช้เครื่องแบบแต่งกายของโรงเรียนรัฐบาล]</ref>
! width="20%" style="background:#FF007F; color:#FFFFFF;"| ชื่อสถาบัน
! width="6%" style="background:#FF007F; color:#FFFFFF;"| วันที่ก่อตั้ง
! width="1%" style="background:#FF007F; color:#FFFFFF;"| สัญลักษณ์
5,927

การแก้ไข