ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

| [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]]
| พ.ศ. 2438<ref>[http://www.taweethapisek.ac.th/ โรงเรียนทวีธาภิเศก]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธนบุรี “ทวีธาภิเศก” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการยุบเลิก[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] เป็น[[นครหลวงกรุงเทพธนบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2514
|
|-
| [[โรงเรียนศึกษานารี]]
| พ.ศ. 2453<ref>[http://www.snr.ac.th/ โรงเรียนศึกษานารี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธนบุรี “ศึกษานารี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการยุบเลิก[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] เป็น[[นครหลวงกรุงเทพธนบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2514
|
 
|-
| [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]
| พ.ศ. 2425<ref>[http://www.sk.ac.th/ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระนคร “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการยุบเลิก[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] เป็น[[นครหลวงกรุงเทพธนบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2514
|
|-
| [[โรงเรียนสตรีวิทยา]]
| พ.ศ. 2443<ref>[https://www.satriwit.ac.th/ โรงเรียนสตรีวิทยา]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนคร “สตรีวิทยา” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการยุบเลิก[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] เป็น[[นครหลวงกรุงเทพธนบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2514
|
 
|-
5,964

การแก้ไข