ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

 
== อดีต ==
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; width:100%;"
|- bgcolor="#ebf5ff"
!จังหวัด
!ชื่อโรงเรียน
!ก่อตั้ง
!อ้างอิง
!หมายเหตุ
|- bgcolor="#ebf5ff"
|-
! width="5%" | [[จังหวัดพระนคร|พระนคร]]
! width="10%" | ชื่อโรงเรียน
|| [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
! width="5%" | ก่อตั้ง
[[โรงเรียนสตรีวิทยา]] <small> (หญิง) </small>
! width="30%" | หมายเหตุ
|| [[8 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2425]]
 
[[3 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2443]]
|| <ref>[http://www.sk.ac.th/ ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]</ref>
<ref>[http://satriwit.ac.th/home/ ประวัติโรงเรียนสตรีวิทยา]</ref>
||
|-
| [[จังหวัดธนบุรี|ธนบุรี]]
|| [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]] <small> (ชาย) </small>
[[โรงเรียนศึกษานารี]] <small> (หญิง) </small>
|| [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2438]]
[[25 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2453]]
|| <ref>[http://www.taweethapisek.ac.th/2016/?page_id=801 ประวัติโรงเรียนทวีธาภิเศก]</ref>
<ref>[http://www.snr.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=602 ประวัติโรงเรียนศึกษานารี]</ref>
||
|-
| [[จังหวัดมีนบุรีกระบินทร์บุรี|มีนบุรีกระบินทร์บุรี]]
|| [[โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกบินทร์บุรี]]<small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2460<ref>[http://www.kabinburischool.com/? โรงเรียนกบินทร์บุรี]</ref>
[[โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]]<small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบินทร์บุรี “กบินทร์ราษฎรอำรุง” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดปราจีนบุรี|จังหวัดปราจิณบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2469
|| [[พ.ศ. 2454]]
 
[[30 มกราคม]] [[พ.ศ. 2467]]
|| <ref>[http://www.sbp.ac.th/_school/history.php ประวัติโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]</ref>
<ref>[http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=10&art=42013426 ประวัติโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]</ref>
||
|-
| [[จังหวัดธัญบุรีตะกั่วป่า|ธัญบุรีตะกั่วป่า]]
|| [[โรงเรียนธัญบุรีตะกั่วป่า “เสนานุกูล”]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2443<ref>[http://www.sena.ac.th/ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"]</ref>
[[โรงเรียนธัญรัตน์]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดพังงา]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|| [[7 เมษายน]] [[พ.ศ. 2492]]
 
[[7 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2499]]
|| <ref>[http://tbs.ac.th/sites/ ประวัติโรงเรียนธัญบุรี]</ref>
<ref>[http://www.thanyarat.ac.th/ ประวัติโรงเรียนธัญรัตน์]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดพระประแดงธนบุรี|พระประแดงธนบุรี]]
|| [[โรงเรียนวัดทรงธรรมทวีธาภิเศก]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2438<ref>[http://www.taweethapisek.ac.th/ โรงเรียนทวีธาภิเศก]</ref>
[[โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี]] <small> (หญิง) </small>
|
|| [[10 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2475]]
[[8 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2482]]
|| <ref>[http://www.songtham.ac.th/?option=List&id_type=1&id_view=126&to=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99& ประวัติโรงเรียนวัดทรงธรรม]</ref>
<ref>[http://www.wisut.ac.th/ ประวัติโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนศึกษานารี]]
| [[จังหวัดกระบินทร์บุรี|กระบินทร์บุรี]]
|| พ.ศ. 2453<ref>[[http://www.snr.ac.th/ โรงเรียนกบินทร์บุรี]ศึกษานารี]</ref>
|
|| [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2491]]
 
|| <ref>[http://www.kabinburischool.com/?page_id=24 ประวัติโรงเรียนกบินทร์บุรี]</ref>
|| เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดปราจีนบุรี|จังหวัดปราจิณบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2469
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดตะกั่วป่าธัญญบุรี|ตะกั่วป่าธัญญบุรี]]
|| [[โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”ธัญบุรี]]
| พ.ศ. 2493<ref>[https://www.tbs.ac.th/ โรงเรียนธัญบุรี]</ref>
|| [[พ.ศ. 2443]]
|
|| <ref>[http://www.sena.ac.th/aboutus/sena01.html ประวัติโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"]</ref>
|-
|| เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดพังงา]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
| [[โรงเรียนธัญรัตน์]]
| พ.ศ. 2499<ref>[http://www.thanyarat.ac.th/ โรงเรียนธัญรัตน์]</ref>
|
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดพระนคร|พระนคร]]
| [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]
| พ.ศ. 2425<ref>[http://www.sk.ac.th/ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]</ref>
|
|-
| [[โรงเรียนสตรีวิทยา]]
| พ.ศ. 2443<ref>[https://www.satriwit.ac.th/ โรงเรียนสตรีวิทยา]</ref>
|
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดพระประแดง|พระประแดง]]
| [[โรงเรียนวัดทรงธรรม]]
| พ.ศ. 2429<ref>[http://www.songtham.ac.th/ โรงเรียนวัดทรงธรรม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระประแดง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|-
| [[โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี]]
| พ.ศ. 2482<ref>[http://www.wisut.ac.th/ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระประแดง “วิสุทธิกษัตรี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดมีนบุรี|มีนบุรี]]
| [[โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]]
| พ.ศ. 2453<ref>[http://www.sbp.ac.th/ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี “เศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|-
| [[โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]]
| พ.ศ. 2467<ref>[http://www.sstb.ac.th/ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนบุรี “สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
 
|-
| [[จังหวัดสวรรคโลก|สวรรคโลก]]
|| [[โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา]]
| พ.ศ. 2438<ref>[http://www.sawananan.ac.th/ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา]</ref>
โรงเรียนสตรีสวรรคโลก "อนันตนารี" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ [[23 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม [[พ.ศ. 2465]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดสุโขทัย]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|| [[พ.ศ. 2438]]
[[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2465]]
||<ref>[http://www.sawananan.ac.th/ ประวัติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา]</ref>
|| <br />
 
ยุบรวมกับโรงเรียนสวรรควิทยา เมื่อวันที่ [[23 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา"
|-
| [[จังหวัดหล่มศักดิ์|หล่มศักดิ์]]
|| [[โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม]]
| พ.ศ. 2444<ref>[http://www.lomsak.ac.th/ โรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคม]</ref>
โรงเรียนสตรีหล่มสัก "สตรีวิทยา" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “ศักดิ์วิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2514]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “สตรีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2461]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดเพชรบูรณ์]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|| [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2444]]
[[พ.ศ. 2461]]
||<ref>[https://sites.google.com/site/lomsakwittaykhom/prawati-khxng-rongreiyn ประวัติโรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคม]</ref>
|| <br />
 
ยุบรวมกับโรงเรียนหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร” เมื่อวันที่ [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2514]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม"
|-
| [[จังหวัดหลังสวน|หลังสวน]]
|| [[โรงเรียนสวนศรีวิทยา]]
| พ.ศ. 2442<ref>[http://www.suansri.ac.th/ โรงเรียนสวนศรีวิทยา]</ref>
โรงเรียนสตรีหลังสวน "อนุกูลสตรี" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ [[31 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2509]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหลังสวน “อนุกูลสตรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2456]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวนศรีวิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดชุมพร]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|| [[พ.ศ. 2442]]
[[พ.ศ. 2456]]
||<ref>[http://www.suansri.ac.th/data_461 ประวัติโรงเรียนสวนศรีวิทยา]</ref>
|| <br />
 
ยุบรวมกับโรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” เมื่อวันที่ [[31 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2509]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวนศรีวิทยา"
|-
|}
 
5,962

การแก้ไข