ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

| [[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]]
| พ.ศ. 2440<ref>[http://www.benchama.ac.th/ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลอุบลราชธานีอุบล “เบ็ญจะมะมหาราช”
|-
| [[โรงเรียนนารีนุกูล]]
| พ.ศ. 2443<ref>[http://www.narinukun.ac.th/ โรงเรียนนารีนุกูล]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอุบลราชธานีอุบล “นารีนุกูล”
 
|-
5,973

การแก้ไข