ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Horus"

:: หมายความว่า เรื่องที่จะเอามาเขียนได้ต้องผ่านเกณฑ์ [[WP:NOTE]] ส่วนรายละเอียดและรูปแบบก็ควรหาอ่านสารานุกรมจริง ๆ ดู เพื่อดูว่าแนวทางการเขียนเป็นแบบไหน แต่ที่แน่ ๆ ไม่ใช่ใส่เพลง แล้วใส่ชื่อคนเบื้องหลังทั้งหมดแน่ ๆ --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 19:01, 2 มกราคม 2564 (+07)
โอเค "ข้อเท็จจริงและเนื้อหาที่พิสูจน์ยืนยันได้ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายแหล่งอาจเหมาะแก่การรวมเข้าในบทความอื่น" << ถูกต้องไหมครับ
:: ก็ใช่ แต่ประเด็นหลัก คือ "หากหัวเรื่องใดได้รับ '''(1)''' การกล่าวถึงอย่างสำคัญ (significant coverage) ใน '''(2)''' แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและ '''(3)''' ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหัวเรื่องนั้น ให้สันนิษฐานว่าหัวเรื่องนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ในการสร้างเป็นบทความหรือรายชื่อใหม่" (เน้นตัวหนา) --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 19:08, 2 มกราคม 2564 (+07)
146,361

การแก้ไข