ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Horus"

อ้างอิงจาก พจนากุรกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน https://dictionary.orst.go.th มีความหมายว่า หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร. เพราะฉะนั้นมันคือการรวบรวมความรู้ จึงเหมาะสมกับการจัดเป็นสารานุกรม
:: สารานุกรมไม่ใช่รวบรวมความรู้สัพเพเหระ หรือจับฉ่าย ไม่งั้นวงดนตรีนักเรียนทุกวงก็มีหน้าสารานุกรมของตัวเองได้สิ แล้วเรื่องข้อมูลเพลงก็ไม่ทราบว่าได้ดูแนวทางการเขียนจากบทความอื่นหรือยัง ไม่ใช่อยากโฆษณาคนหลังฉากมั่ว ๆ --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 18:32, 2 มกราคม 2564 (+07)
 
หมายความว่าเนื่องจ่าก บริษัท รถยนต์เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูง จึงสามารถนำมาเขียนได้อย่างนั้นหรือครับ ?
19

การแก้ไข