ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

(ย้อนการแก้ไขที่ 9026045 สร้างโดย 2001:44C8:4406:AC81:1:2:A11A:7E3C (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#ebf5ff"
! จังหวัด
! ชื่อโรงเรียน
! ก่อตั้ง
! หมายเหตุ
!อ้างอิง
!หมายเหตุ
|- bgcolor="#ebf5ff"
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]]
|| [[โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2451<ref>[http://www.samakkhi.ac.th/ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม]</ref>
[[โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย “สามัคคีวิทยาคม”
|| [[11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2451]]
[[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2476]]
||<ref>'''ประวัติโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม.''' (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://61.19.32.212/samakkhi/index.php?name=page&file=page&op=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99]. (7 พฤษภาคม 2552).</ref>
<ref>[http://110.77.141.113/damrong/?p=138 ประวัติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์]]
| [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
| พ.ศ. 2476<ref>[http://damrong.ac.th/ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์]</ref>
|| [[โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์”
[[โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[พ.ศ. 2432]]
[[25 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2449]]
||<ref>[http://www.yupparaj.ac.th/history.php ประวัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย]</ref>
<ref>[http://www.wattano.ac.th/wattano53/history/index.php ประวัติโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลพายัพ
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดน่านเชียงใหม่|น่านเชียงใหม่]]
|| [[โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารยุพราชวิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2432<ref>[http://www.yupparaj.ac.th/ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย]</ref>
[[โรงเรียนสตรีศรีน่าน]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลพายัพ “ยุพราชวิทยาลัย”
|| [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2450]]
|-
[[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2468]]
| [[โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]]
||<ref>[http://www.srisawat.ac.th/srisawat/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=2 ประวัติโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร]</ref>
| พ.ศ. 2449<ref>[http://www.srinanwattano.ac.th/index1.php?name=page&file=page&op=%BB%C3%D0%C7%D1%B5%D4%E2%C3%A7%E0%C3%D5%C2%B9 ประวัติโรงเรียนสตรีศรีน่านวัฒโนทัยพายัพ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ “วัฒโนทัยพายัพ”
||
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดน่าน|น่าน]]
| [[โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร]]
| พ.ศ. 2450<ref>[http://www.srisawat.ac.th/ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดน่าน “ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร”
|-
| [[โรงเรียนสตรีศรีน่าน]]
| พ.ศ. 2468<ref>[https://www.srinan.ac.th/ โรงเรียนสตรีศรีน่าน]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดน่าน “สตรีศรีน่าน”
 
|-
| [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]]
|| [[โรงเรียนพะเยาพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2479<ref>[http://www.ppk.ac.th/ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม]</ref>
|| [[พ.ศ. 2479]]
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำอำเภอพะเยา “พะเยาพิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ [[13 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพะเยา “สตรีพะเยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2501]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม" โดยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเมื่อปี [[พ.ศ. 2520]]
[[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2501]]
 
||<ref>[http://www.payaopit.th.edu/ประวัติโรงเรียน.htm ประวัติโรงเรียนพะเยาพิทยาคม]</ref>
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนพะเยา "พะเยาพิทยาคม" เมื่อวันที่ [[13 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]] และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม"
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดแพร่|แพร่]]
|| [[โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2444<ref>[[http://www.piriyalai.ac.th/ โรงเรียนนารีรัตน์พิริยาลัยจังหวัดแพร่]] <small> (หญิง) </smallref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลมหาราษฎร์ “พิริยาลัย”
|| [[พ.ศ. 2444]]
|-
[[พ.ศ. 2464]]
|| <ref>[http://www.nareerat.ac.th/main/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=66 ประวัติ[โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่]</ref>]
| พ.ศ. 2464<ref>[https://www.nareerat.ac.th/ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลมหาราษฎร์
อดีต| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลมหาราษฎร์ “นารีรัตน์”
 
|-
| [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]]
|| [[โรงเรียนห้องสอนศึกษา]]
| พ.ศ. 2445<ref>[http://www.hongson.ac.th/ โรงเรียนห้องสอนศึกษา]</ref>
|| [[พ.ศ. 2445]]
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน “ห้องสอนศึกษา”
<br />
 
|| <ref>[http://www.hongson.ac.th/webhs/history.html ประวัติโรงเรียนห้องสอนศึกษา]</ref>
|-
<br />
|rowspan=2| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
|| <br />
ไม่พบข้อมูล| [[โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุญวาทย์วิทยาลัย]]
| พ.ศ. 2441<ref>[http://www.bwc.ac.th/ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลำปาง “บุญวาทย์วิทยาลัย”
|-
| [[โรงเรียนลำปางกัลยาณี]]
| พ.ศ. 2458<ref>[http://www.lks.ac.th/ โรงเรียนลำปางกัลยาณี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำปาง “ลำปางกัลยาณี”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
| [[โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน]]
| พ.ศ. 2447<ref>[http://www.chakkham.ac.th/ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน “จักรคำคณาทร”
|-
| [[โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน]]
| [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]]
| พ.ศ. 2472<ref>[http://www.sby.ac.th/ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน]</ref>
|| [[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน “ส่วนบุญโญปถัมภ์”
[[โรงเรียนลำปางกัลยาณี]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[พ.ศ. 2441]]
[[พ.ศ. 2458]]
||<ref>[http://www.bwc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=27 ประวัติโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]</ref>
<ref>[http://www.lks.ac.th/thai/main_info/history.html ประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดลำพูนอุตรดิตถ์|ลำพูนอุตรดิตถ์]]
|| [[โรงเรียนจักรคำคณาทรอุตรดิตถ์]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2452<ref>[http://www.utd.ac.th/ โรงเรียนอุตรดิตถ์]</ref>
[[โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ “อุตรดิตถ์”
||[[พ.ศ. 2447]]
[[พ.ศ. 2484]]
|| <ref>[http://www.chakkham.ac.th/2010/index.php?action=about ประวัติโรงเรียนจักรคำคณาทร]</ref>
<ref>[http://www.sby.ac.th/information.php ประวัติโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน]</ref>
||
|-
| [[จังหวัดอุตรดิตถ์|โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี]]
| พ.ศ. 2463<ref>[http://www.un.ac.th/ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี]</ref>
|| [[โรงเรียนอุตรดิตถ์]] <small> (ชาย) </small>
[[| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ดรุณี]] <small> (หญิง) </small>“อุตรดิตถ์ดรุณี”
|| [[พ.ศ. 2452]]
[[พ.ศ. 2463]]
|| <ref>[http://www.utd.ac.th/utdschool/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56 ประวัติโรงเรียนอุตรดิตถ์]</ref>
<ref>[http://www.un.ac.th/html/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=11 ประวัติโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี]</ref>
||
|}
 
5,962

การแก้ไข