ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิษณุ เครืองาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| honorific-prefix = [[ศาสตราจารย์กิตติคุณ]]
| honorific-suffix = <br>[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก|ม.ป.ช.]], [[มหาวชิรมงกุฎ|ม.ว.ม.]], [[ปฐมดิเรกคุณาภรณ์|ป.ภ.]], [[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ|ท.จ.ว.]]
| image = File:The Deputy Prime Minister of Thailand Dr. Wissanu Krea-Ngam calls on the Deputy Prime Minister Shri L.K Advani in New Delhi on December 16, 2003 (cropped).jpg
| image = วิษณุ เครืองาม.jpg
| order = [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]
| primeminister2 = [[ทักษิณ ชินวัตร]]