ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

Switch infobox to sublogo due to NFC dispute.
(Switch infobox to sublogo due to NFC dispute.)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{บทความคัดสรร}}
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ภาพ = [[ไฟล์:Kasetsart_University_Rebranded_Logo_THKU Sublogo TH w Solgan.pngsvg|180px]]
| caption = '''ตราพระพิรุณทรงนาค''' <br/>สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| anthem = [[เกษตรศาสตร์ (เพลงพระราชนิพนธ์)|เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์]]
| เว็บไซต์ = [https://www.ku.ac.th/th/community-home www.ku.ac.th]
| logo = [[ไฟล์:KU Sublogo TH w Solgan.svg|250px|]]
}}
'''มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Kasetsart University; [[อักษรย่อ]]: มก. — KU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้าน[[การเกษตร]]<ref>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [http://www.ku.ac.th/about/ แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์] เรียกดูวันที่ 2013-02-21</ref> ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ แรกเริ่มเป็น '''โรงเรียนช่างไหม''' ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2447<ref>หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [http://kuhistory.ku.ac.th/02/ku.htm ความเป็นมาก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย] เรียกดูวันที่ 2013-02-21</ref><ref>หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [http://kuhistory.ku.ac.th/03/home_sam.htm 2 กุมภาพันธ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ] เรียกดูวันที่ 2013-02-21</ref> ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น '''โรงเรียนการเพาะปลูก''' หลังจากนั้นรวมเข้ากับ[[กรมแผนที่ทหาร|โรงเรียนแผนที่]]และ[[กรมชลประทาน (ประเทศไทย)|โรงเรียนกรมคลอง]]เป็น '''โรงเรียนเกษตราธิการ''' และถูกยุบรวมเข้ากับ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|โรงเรียนข้าราชการพลเรีอนฯ]] ในปี พ.ศ. 2456 ต่อมาได้รับการก่อตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2460 ในนาม '''โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม''' ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น '''โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม''' และได้รับการยกฐานะเป็น '''วิทยาลัยเกษตรศาสตร์''' ถัดจากนั้นมา รัฐบาลได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกษตรกลาง บางเขน กับ[[โรงเรียนการป่าไม้|โรงเรียนวนศาสตร์]] [[จังหวัดแพร่]] และสถาปนาเป็น '''มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์''' ในปี พ.ศ. 2486 ระยะแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง[[เกษตรศาสตร์]] [[วิทยาศาสตร์]] [[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] [[ศึกษาศาสตร์]] [[สังคมศาสตร์]] [[มนุษยศาสตร์]] [[ธุรกิจ|บริหารธุรกิจ]] และ[[:หมวดหมู่:อุตสาหกรรมการบริการ|งานบริการ]] ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558], ราชกิจจานุเบกษา, วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2558</ref> ซึ่งมีสภาพเป็น[[มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ]]
474

การแก้ไข