ร้อยตรี โชคดี

เข้าร่วมเมื่อ 20 เมษายน 2560
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
::::::::::::::::::::::::[[ไฟล์:Blaulicht.gif|30px|center]]
{| style="clear: right; width:270px; float:right; margin:0em 0em 0em 1em; border:1px solid #B2EC5D; text-align:center; background-color:#FFFFFF;"
| style="background-color:#CB4154; text-align:center;" colspan="5" |'''[[การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย พ.ศ. 2563|{{color|#FCC200|การระบาดของโรคโควิด-19}}<br>{{color|#FCC200|ในประเทศไทย}}]]'''<br><small>{{color|#FFFFFF|ประจำวันที่ 431 พฤศจิกายนธันวาคม 2563}}<small/>
|-
|
!เสียชีวิต
|-
|{{IncreaseNegative}} {{red|10194 ราย}}
|{{DecreasePositive}} {{green|1028 ราย}}
|{{Steady}} {{green|0 ราย}}
|-
| style="background-color:#CB4154; text-align:center;" colspan="5" | '''{{color|#FCC200|รวม}}'''
|-
| style="background-color:#FFFFFF; font-size: 23px; text-align:center;" colspan="5" | 36,797884 ราย
|-
| style="background-color:#FFFFFF; font-size: 10px;" colspan="5" |แหล่งข้อมูล: [[กรมควบคุมโรค]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]