ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
:ดินแดนแห่งการทำงานและความสุขในความสามัคคี
:เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
:เราได้ชัยชนะจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ
:ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งล้วนเข้มแข็งและอิสระ
</poem>
|-
|<poem>
:แอฟริกาคือบ้านเกิดของเรา''
:แฟชั่นที่มีและได้รับพรจากหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้า
:ให้เราทุกคนเข้าร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
:พี่น้องใต้แสงตะวัน
:ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งล้วนเข้มแข็งและอิสระ
</poem>
|-
:เหมือนนกอินทรีอันสูงส่งของเราในการบิน
:แซมเบียจงสรรเสริญพระองค์
:ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งล้วนเข้มแข็งและอิสระ
</poem>
|-
:อวยพรประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ของเรา
:แซมเบีย แซมเบีย แซมเบีย
:ผู้ชายบรุษที่เป็นอิสระเราจะยืน
:ภายใต้ธงชาติธงของแผ่นดินของเรา
</poem>
|}
5,531

การแก้ไข