ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(เก็บกวาด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ=รัฐสันตะปาปาปัจจุบัน |ดูที่=นครรัฐวาติกัน |เปลี่ยนทาง=}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ตรวจภาษา}}
{{ใช้ปีคศ|width=260px}}
{{Infobox Former Country
|conventional_long_name = รัฐคริสตจักร
|region = อิตาลี
|country = อิตาลี
|government_type = [[รัฐเดี่ยว]] ภายใต้ระบอบ[[เทวาธิปไตย]]แบบ[[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]][[ราชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง|โดยเลือกตั้ง]]
|life_span = ค.ศ. 754–1870<br>ช่วงว่างระหว่างรัชกาล ([[Roman Republic (18th century)|ค.ศ. 1798–1799]], [[จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 และศาสนจักรโรมันคาทอลิก#รัฐสันตะปาปา|ค.ศ. 1809–1814]] และ [[Roman Republic (19th century)|ค.ศ. 1849]])
|year_start = ค.ศ. 754
|year_end = ค.ศ. 1870
|currency =
|
|leader1 = [[สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2|สตีเฟนที่ 2]] (เลือก)
|leader2 = [[สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9|ปิอุสที่ 9]]
|year_leader1 = ค.ศ. 754-757 (พระองค์แรก)
|year_leader2 = ค.ศ. 1846-1870 (พระองค์สุดท้าย)
|title_leader = [[พระสันตะปาปา]]
|
9,529

การแก้ไข