ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Episode table"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6783971 สร้างโดย Prem4826 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
<includeonly>{{#invoke:Episode table}}</includeonly><noinclude>
<includeonly>{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:{{{total_width|100}}}%;"
{{documentation}}
|- {{#if:{{{background|}}}|style="color:{{Greater color contrast ratio|{{{background}}}|black|white}};"|style="color:black;"}}
</noinclude>
===Syntax===
{{collapse top|title=Parameters}}
<pre>{{Episode table
|caption = TEXT
|background = COLOR
 
|total_width = WIDTH
|+{{#if:{{{caption|}}}|{{{caption|}}} }}
|overall = WIDTH
|series = WIDTH
|season = WIDTH
|title = WIDTH
|aux1 = WIDTH
|director = WIDTH
|writer = WIDTH
|aux2 = WIDTH
|aux3 = WIDTH
|airdate = WIDTH
|altdate = WIDTH
|prodcode = WIDTH
|viewers = WIDTH
|aux4 = WIDTH
|country = COUNTRY
|released = TEXT
|viewers_type = TEXT
 
|overallT = TEXT
{{#ifeq:{{{overall|{{{EpisodeNumber|}}}}}}|{{{overall|{{{EpisodeNumber|-}}}}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{overall|{{{EpisodeNumber|}}}}}} |text={{{overallT|{{Abbr|ตอนที่}} {{#ifeq:{{{season|}}}|{{{season|-}}}|<br />overall| {{#ifeq:{{{series|}}}|{{{series|-}}}|<br />overall|}} }}}}} |ref={{{overallR|}}} }} |}}<!--
|seriesT = TEXT
|seasonT = TEXT
|titleT = TEXT
|aux1T = TEXT
|directorT = TEXT
|writerT = TEXT
|aux2T = TEXT
|aux3T = TEXT
|airdateT = TEXT
|altdateT = TEXT
|prodcodeT = TEXT
|viewersT = TEXT
|aux4T = TEXT
 
|overallR = REFERENCE
-->{{#ifeq:{{{season|}}}|{{{season|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{season|}}} |text={{{seasonT|{{Abbr|No.|Number}} in<br />season}}} |ref={{{seasonR|}}} }} | {{#ifeq:{{{series|}}}|{{{series|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{series|}}} |text={{{seriesT|{{Abbr|No.|Number}} in<br />series}}} |ref={{{seriesR|}}} }} |}} }}<!--
|seriesR = REFERENCE
|seasonR = REFERENCE
|titleR = REFERENCE
|aux1R = REFERENCE
|directorR = REFERENCE
|writerR = REFERENCE
|aux2R = REFERENCE
|aux3R = REFERENCE
|airdateR = REFERENCE
|altdateR = REFERENCE
|prodcodeR = REFERENCE
|viewersR = REFERENCE
|aux4R = REFERENCE
 
|episodes = EPISODE LISTS/PART ROWS
-->{{#ifeq:{{{title|}}}|{{{title|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{title|}}} |text={{{titleT|Title}}} |ref={{{titleR|}}} }} |}}<!--
}}</pre>
 
{{collapse bottom}}
-->{{#ifeq:{{{aux1|}}}|{{{aux1|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{aux1|}}} |text={{{aux1T|}}} |ref={{{aux1R|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{director|}}}|{{{director|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{director|}}} |text={{{directorT|Directed by}}} |ref={{{directorR|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{writer|}}}|{{{writer|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{writer|}}} |text={{{writerT|Written by}}} |ref={{{writerR|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{aux2|}}}|{{{aux2|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{aux2|}}} |text={{{aux2T|}}} |ref={{{aux2R|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{aux3|}}}|{{{aux3|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{aux3|}}} |text={{{aux3T|}}} |ref={{{aux3R|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{airdate|}}}|{{{airdate|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{airdate|}}} |text={{{airdateT|Original air date}}} |ref={{{airdateR|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{altdate|}}}|{{{altdate|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{altdate|}}} |text={{{altdateT|}}} |ref={{{altdateR|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{prodcode|}}}|{{{prodcode|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{prodcode|}}} |text={{{prodcodeT|Production<br />code}}} |ref={{{prodcodeR|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{viewers|}}}|{{{viewers|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{viewers|}}} |text={{{viewersT|{{{country|}}} {{#if:{{{country|}}}|v|V}}iewers<br />(millions)}}} |ref={{{viewersR|}}} }} |}}<!--
 
-->{{#ifeq:{{{aux4|}}}|{{{aux4|-}}}| {{Episode table/cell |background={{{background|}}} |cell={{{aux4|}}} |text={{{aux4T|}}} |ref={{{aux4R|}}} }} |}}
|-
{{#if:{{{episodes|}}}|{{{episodes}}}|}}
|}{{Main other|{{Ensure AAA contrast ratio|base={{{background|}}}|category=[[Category:Articles using Template:Episode table with invalid colour combination]]}}}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
329

การแก้ไข