ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:King Taksin & Phraya Pichai Dabhak Monument in Wat Kungtapao 000.jpg|thumb|150px|อนุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดินในวันอัญเชิญฯประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์]]
 
อนุสาวรีย์ดังกล่าว ได้มีพิธีเททองหล่อพระบรมรูปและรูปเหมือนโดยนายช่างกรมศิลปากร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มีการประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณ ณ ท้องพระโรง[[พระราชวังเดิม|พระราชวังกรุงธนบุรี]] (กองบัญชาการ[[กองทัพเรือ]] กรุงเทพมหานคร ) พระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิ [[วัดอินทารามวรวิหาร]] ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณ ณ พระปรางค์บรรจุอัฐิ[[พระยาพิชัยดาบหัก]] [[วัดราชคฤห์]] [[เขตธนบุรี]] กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมถึงมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ[[จังหวัดน่าน]] นาย[[พีระศักดิ์ พอจิต]] สมาชิก[[วุฒิสภา]] และอดีตรองประธาน[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] เป็นประธานในพิธีเททองหล่ออีกด้วย<ref>สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม. (2563). '''พิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรูปเหมือนพระยาพิชัยดาบหัก'''. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.m-culture.go.th/uttaradit/ewt_news.php?nid=2913</ref><ref>เว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน. (2563). '''วาระผู้บริหารประจำจังหวัดน่าน 28 ธันวาคม 2563'''. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [http://www.nan.go.th/vara/2627281263.xlsx http://www.nan.go.th/]</ref>
 
จากนั้นจึงได้มีการอัญเชิญ[[พระบรมราชานุสาวรีย์]][[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] และ[[อนุสาวรีย์]][[พระยาพิชัยดาบหัก]] ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ และแท่นอนุสาวรีย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.09 น. (ราชาฤกษ์วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) อนุสาวรีย์ประกอบด้วย พระบรมรูป[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]ประทับด้านซ้ายเป็นประธาน พระหัตถ์ทรงกุมเตรียมเก็บพระแสงดาบ [[พระยาพิชัยดาบหัก]]อยู่เบื้องขวา ยืนคู่พระบารมีในฐานะขุนศึกคู่พระทัย เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญของท่าน ที่ได้เคยร่วมรบเคียงคู่พระวรกายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้คืนอิสรภาพและความเป็นปึกแผ่นของไทยจนสำเร็จสมบูรณ์ได้ในปี พ.ศ. 2313 ณ [[เมืองสวางคบุรี]] ทั้งนี้ตัวฐานอนุสาวรีย์มีความสูงกว่า 8 เมตร เป็น[[พระบรมราชานุสาวรีย์]][[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]ที่สูงที่สุดในภาคเหนือ และเป็น[[อนุสาวรีย์]][[พระยาพิชัยดาบหัก]]ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
14,360

การแก้ไข